Teimme Piuskin kanssa elossa olevan kolmen vanhempamme kanssa erittäin hyödyllisen sopimuksen nimeltään edunvalvontavaltuutus. Lue tästä lisää.

Siinä varaudutaan siihen, jos jollakin vanhemmista alkaa normaalia enemmän heittää yläkerrasta, tai jos vaan sattuu jotakin, jonka takia asioiden hoito on ylivoimaista. Silloin ko. sopimus kiikutetaan maistraattiin, jossa asia tutkitaan asiantuntijoiden taholta. Jos asia on totta, joku valtuutetuista (varsinainen ja/tai varavaltuutettu) voi hoitaa vanhempansa asioita jatkossa.

Sillä vältytään aivan älyttömältä byrokraattiselta säädöltä kun aika koittaa. Tehkää tekin heti moinen!

Muistiliiton sivuilta saa hyvän pohjan, jonka pohjalta omammekin teimme.

Virallinen kuvaus

Mikä on edunvalvontavaltuutus?

Edunvalvontavaltuutuksella henkilö voi itse etukäteen järjestää asioidensa hoidon sen varalta, että hän tulee myöhemmin kykenemättömäksi hoitamaan asioitaan esimerkiksi heikentyneen terveydentilansa vuoksi.

Valtuutuksen laatiminen

Valtuutus tehdään kirjallisesti sille säädettyjä muotovaatimuksia noudattaen. Valtakirjalla henkilö (valtuuttaja) nimeää valtuutetun hoitamaan asioitaan. Valtuutetun tulee suostua tehtävään.

Valtuuttaja määrittelee itse ne asiat, jotka valtuutus kattaa. Hän voi oikeuttaa valtuutetun huolehtimaan esimerkiksi omaisuutensa hoidosta ja muista taloudellisista asioistaan sekä itseään koskevista asioista kuten terveyden- ja sairaanhoidostaan. Valtuuttaja voi itse myös määritellä, miten valtuutetun toimintaa valvotaan. Valtakirjan laatimisessa on hyvä pyytää apua asiantuntijalta.

Valtuutuksen vahvistaminen

Valtuutus tulee voimaan vasta, kun maistraatti on sen vahvistanut. Valtuutettu voi pyytää vahvistamista, kun valtuuttaja on tullut kykenemättömäksi hoitamaan asioitaan. Useimmiten vahvistaminen edellyttää lääkärintodistusta valtuuttajasta. Myös jo vahvistetun valtuutuksen mahdollinen peruutus on vahvistettava maistraatissa.

Valtuutetun tulee tehtäväänsä ryhtyessään antaa maistraatille luettelo niistä valtuuttajan varoista ja veloista, joita valtuutus oikeuttaa hänet hoitamaan.

0 Vastausta

Kommentoi?

Osallistu ja levitä sanaa.
Osallistu.

Kommentoi?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.