Olemme jo tovin opetelleet ns. kohtuutaloutta (degrowth).

Nyt Suomen Luonnonsuojeluliitto on tehnyt aiheelle hyvän kirjasen, jonka voit ladata ja lukea ilmaiseksi heidän sivuiltaan – tai tästä: Kohtuutalous_webversio

Ns. "iso kuva".

Ns. ”iso kuva”.

Kohtuutalous on sosiaalisesti oikeudenmukaista taloutta ja toimintaa, joka huomioi maapallon kantokyvyn rajat. Se on sekä moniulotteinen käsite että yhteiskunnallinen liike, joka tavoittelee talouskasvusta riippumatonta hyvinvointia.

… Kohtuutalous on ennen kaikkea kriittisyys kasvua kohtaan. Kohtuutalous kyseenalaistaa talouskasvun roolin hyvinvoinnin lähteenä ja yhteiskunnallisena päämääränä. Se tahtoo syrjäyttää talouskasvun yhteiskuntaa ja ajatteluamme hallitsevana ideologiana.

Kohtuutalouden puolestapuhujien mukaan maailmanlaajuista ympäristökriisiä ei voida ratkaista pelkästään tuottavuuden, teknologian, ekotehokkuuden tai talouskasvun avulla. Talouskasvun tavoittelun katsotaan pikemminkin johtavan yhä vakavampiin ympäristöongelmiin ja estävän hyvän elämän.

Luonnon ja ihmisen hyvinvoinnin turvaamisen nimissä kohtuutalous kannattaa vapaaehtoista ja suunnitelmallista tuotannon ja kulutuksen vähentämistä kestävälle tasolle. Vähentämisen ohella kohtuutalous korostaa laadullista muutosta tuotannossa ja kulutuksessa.

Asioita on opittava tekemään paitsi vähemmällä, ennen kaikkea paremmin.

Kyse ei ole taantumuksesta tai paluusta vanhaan, vaan pyrkimyksestä löytää uudenlaisia tapoja luoda hyvää elämää tasapainossa luonnon kanssa.

Kohtuutalous ajaa talouden politisoimista ja vaihtoehtoisten ratkaisumallien tuomista poliittisen päätöksenteon piiriin. On tunnustettava, että talous on aina poliittista: talouden rajat ja toimintatavat määrittyvät aina yhteisössä tietoisen tai tiedostamattoman politiikan seurauksena. Kohtuutalouden voi ymmärtää arvomaailmana, joka asettaa luonnon ja ihmisen hyvinvoinnin talouskasvun tavoittelun edelle.

Kohtuutalous ei myöskään ole yhtä kuin taantumasta johtuva talouslasku. Päinvastoin – taantuma kertoo kasvutalouden epäonnistumisesta.

Eräs kansainvälisen degrowth-liikkeen motoista onkin: ”Your recession is not our degrowth”. Kasvuttomuudella on kasvuyhteiskunnassa tuhoisat seuraukset, ja siksi vähentämisen rinnalla tulee rakentaa sellaista yhteiskuntaa, jossa kasvu ei ole hyvinvoinnin edellytys. Pelkkä vähentäminen ilman yhteiskunnallisia muutoksia johtaisi lamaan, työttömyyteen ja yhteiskunnan epävakauteen.